Zamów DEMO

O nas

Jesteśmy dostawcą kompleksowych rozwiązań edukacyjnych,
realizowanych za pomocą nowoczesnych technologii.

Nasza oferta skoncentrowana jest wokół 3 kluczowych obszarów – kontentu elektronicznego,
sposobów jego dystrybucji oraz usług wsparcia procesów e-kształcenia.

Działamy na rynku od 1999 roku.

ZESPÓŁ

OFERTA

Zasoby
merytoryczne

Systemy
dystrybucji
wiedzy

Usługi
konsultingowe

SZKOLENIA DEDYKOWANE

Szkolenia dedykowane to nowoczesne formy przekazu wiedzy, oparte na wykorzystaniu aplikacji informatycznych. Łączą w sobie merytorykę dostosowaną do potrzeb Klienta, dedykowaną wizualizację i interaktywności edukacyjne, które budują zaangażowanie w proces szkoleniowy.

Szkolenia dedykowane to:

Zróżnicowane formy interaktywne zapewniające zaangażowanie i wysoką skuteczność nauki.

Przykłady i case study, osadzone w realiach biznesowych Klienta, zróżnicowane mechanizmy wdrożeniowe, które pozwalają szybko i intuicyjnie aplikować wiedzę ze szkolenia do codziennej praktyki biznesowej.

Komfort korzystania wynikający z intuicyjnego interface’u, co pozwala się skupić na treści a nie na skomplikowanej obsłudze kursu

Element procesu blended learning, który może obejmować dodatkowe aktywności i działania, realizowane poza ekranem komputera i łączyć je z warsztatami stacjonarnymi funkcjonującymi w organizacji

Struktura gwarantująca wysoką efektywność nauki, między innymi poprzez atomizację treści i eksponowanie obszarów kluczowych, podział na lekcje opracowane zgodnie z metodologią tell me, show me, let me (try me) – wszystko to gwarantuje wysoki poziom absorbcji wiedzy

 • Skuteczny sposób nauki -
  • Szkolenia dedykowane są bardzo skutecznym sposobem nauki, również z uwagi na zawartość elementów testowych umieszczanych w lekcjach (w formie minitestów śródlekcyjnych) i po każdej lekcji (testy końcowe). W szkoleniach dedykowanych stosujemy zróżnicowane formy szkoleniowe zapewniające m.in. case studies, scenki, historie, role plays, ćwiczenia, quizy, symulacje biznesowe, testy elektroniczne sprawdzające wiedzę oraz zróżnicowane formy interaktywne: audio, zdjęcia, animacje, video, podcasty, screencasty, elementy grywalizacji.
  • Szkolenia dedykowane realizujemy we wszystkich dostępnych na rynku konwencjach, stosując je oddzielnie lub twórczo łącząc w uzasadnioną metodycznie całość. Wykorzystujemy zarówno konwencje graficzne (rysunki, flat design, grafika wektorowa), jak i zdjęciowe, animowane czy 3D. Wybór zastosowanej konwencji uzależniamy od wymagań metodycznych projektu i potrzeb Klienta. Łączymy różne konwencje, skupiając się głównie na dopasowaniu produkowanego materiału do potrzeb użytkowników o różnych stylach uczenia się, a także na budowaniu zaangażowania i zwracania uwagi na merytoryce i realizacji celów kursów.
 • Szkolenia dedykowane to doskonała oferta dla firm, które: +
  • Chcą przeszkolić pracowników z zakresu wewnętrznych regulacji, specyficznych dla organizacji, czyli w obszarach niedostępnych w ramach standardowej oferty szkoleniowej dostępnej na rynku
  • Mają potrzeby szkoleniowe związane z dużą liczbą szybko rotujących produktów
  • Planują wdrożenie dedykowanych systemów informatycznych, gdzie elementem wdrożenia powinno być efektywne szkolenie z umiejętności pracy w aplikacji
  • Chcą dostarczyć unikalną wiedzę na temat umiejętności miękkich przydatnych w biznesie czy wprowadzić informacje dotyczące historii czy kwestii kulturowych w organizacji
  • Chcą mieć na wyłączność dedykowane materiały szkoleniowe przygotowane specjalnie dla nich
 • Dlaczego warto skorzystać z oferty szkoleń dedykowanych? +
  • Realizują potrzeby szkoleniowe Klienta i wymagania prowadzonego przez niego biznesu
  • Zawartość merytoryczną szkoleń w 100% oparta jest na wybranych zagadnieniach merytorycznych, akceptowanych przez Klienta
  • Kursy są graficznie spersonalizowane, wykorzystują elementy identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa
  • Zawierają metodycznie i graficznie opracowaną treść, która odnosi się do najczęściej spotykanych sytuacji w biznesie Klienta
  • Są to interaktywne, nowoczesne formaty wiedzowe, odpowiadające na różne potrzeby pracowników w zakresie stylów uczenia się, angażujące i efektywne

Realizowane przez nas szkolenia wykorzystują standard SCORM, mogą być więc bez problemu udostępniane na dowolnej platformie LMS, która opiera się na tym standardzie. Dla Klientów, którzy nie dysponują własnym środowiskiem LMS udostępniamy nasza platformę w modelu dzierżawionym.

Do tej pory zrealizowaliśmy około 500 szkoleń dedykowanych dla Klientów z różnych branż.

BIBLIOTEKA GOTOWYCYH SZKOLEŃ ELEKTRONICZNYCH

Dysponujemy jedną z największych bibliotek elektronicznych pigułek szkoleniowych, tworzonych z myślą o realiach polskiego rynku. To blisko 120 tytułów przygotowanych w oparciu o know-how House of Skills, głównie z obszaru umiejętności biznesowych. Stale aktualizujemy bibliotekę, co roku powiększając ją o co najmniej 15 nowych tytułów.

Przemyślana metodyka, jasno określony cel szkoleniowy, atomizacja treści, wartościowa merytoryka, różnorodne mechanizmy interaktywności, budujące zaangażowanie a także elastyczne modele współpracy sprawiają, że pigułki cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem naszych Klientów.

 • Biblioteka pigułek obejmuje tematy z zakresu następujących zagadnień menedżerskich: -
  • Zarządzanie zespołem
  • Podejmowanie decyzji
  • Automotywacja
  • Motywowanie innych
  • Work Life Balance
  • Asertywność
  • Zarządzanie sobą w czasie
  • Przywództwo
  • Stawianie i realizacja celów
  • Zmiana
  • Komunikacja
  • Wywieranie wpływu
  • Kreatywność
  • Innowacje
 • W 2016 realizujemy pigułki szkoleniowe z obszarów: +
  • Wystąpień publicznych i autoprezentacji
  • Rekrutacji dla menedżerów
  • Prawa dla menedżerów
 • Biblioteka pigułek szkoleniowych to doskonała oferta dla firm, które: +
  • Chcą udostępnić swoim pracownikom lub partnerom biznesowym doskonałej jakości wiedzę menedżerską w modelu stałego dostępu do zatomizowanych treści w praktycznym, łatwo przystępnym formacie
  • Chcą zaszczepić swoim pracownikom ideę „wiedzy na żądanie”, wykorzystywaną w konkretnych sytuacjach menedżerskich, w których ma ona praktyczne i natychmiastowe zastosowanie
  • Działają w strukturze rozporoszonej, w której zorganizowanie szkoleń stacjonarnych wiąże się z dużym wysiłkiem logistycznym i kosztowym
  • Chcą zapewnić swoim pracownikom doskonałej jakości stałe wsparcie merytoryczne przy bardzo korzystnym stosunku ceny rozwiązania do jakości
  • Chcą wykorzystać e-learning jako element procesów blended, w których pigułka szkoleniowa stanowi pre-work do warsztatu i wprowadza wiedzę niezbędną do dalszego kształcenia umiejętności w formie warsztatowej
 • Dlaczego warto skorzystać z biblioteki pigułek szkoleniowych? +
  • Szeroki zakres tematyczny, przemyślana atomizacja treści i merytoryka przygotowana w oparciu o know-how House of Skills, osadzona w polskich realiach biznesowych
  • Stosowane interaktywności, łatwość dostępu i metodyka e-learningowa gwarantują efektywną naukę osobom o różnych stylach uczenia się
  • Elastyczne modele udostępnienia, zarówno w modelu dzierżawionym i na platformie Klienta
  • Dostęp do pigułek 24/7 pozwala na naukę w dowolnym miejscu i czasie
  • Przy zakupie większej liczby pigułek, a także przedłużeniu dostępu na kolejne okresy oferujemy atrakcyjne rabaty

PRZYGOTOWANIE SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH W MODELU EXPRESS

Realizacja szkoleń dedykowanych w szybkim, uproszczonym trybie express pozwala na istotne skrócenie czasu produkcji szkolenia. Pracując na dostarczonych przez Klienta materiałach jesteśmy w stanie w kilkadziesiąt godzin zrealizować wystandaryzowane szkolenia e-learningowe, gotowe do opublikowania na każdej platformie LMS.

Założenia koncepcyjne realizacji szkoleń dedykowanych w modelu express:

Szkolenia w modelu express są realizowane w oparciu o materiały źródłowe Klienta i stanową zamkniętą merytorycznie całość, która nie podlega ingerencji w treść

Proces realizacji projektu w modelu express jest bardzo szybki - może trwać zaledwie 48 godzin od momentu dostarczenia materiałów

Zaszyta w szkoleniu wiedza w łatwy i intuicyjny sposób jest aplikowana do praktyki biznesowej poprzez zastosowanie arkuszy narzędziowych, case studies, manuali, list kontrolnych

Zróżnicowane formy interaktywne gwarantują wysoki stopień przyswojenia wiedzy i zaangażowania w proces a test końcowy opracowany na podstawie dostarczonych pytań weryfikuje poziom wiedzy po zakończeniu szkolenia. Szkolenie w modelu express przechodzi przez proces QA (technicznej kontroli jakości)

 • Szkolenia realizowane w modelu express to doskonała propozycja dla firmy, które: -
  • Realizują dużą liczbę krótkich szkoleń e-learningowych, gdzie czas realizacji oraz sprawny i szybki proces produkcji mają kluczowe znaczenie
  • Mają potrzeby szkoleniowe w zakresie produktów szybko rotujących, czy szybko zmieniających się np. banki i promocje produktów bankowych, sektor FMCG, gdzie kluczowym czynnikiem jest sprawne i szybkie przygotowanie pracowników do krótkich akcji promocyjnych
  • Dysponują niewielkimi budżetami szkoleniowymi - model express jest odpowiedzią na potrzebę przeszkolenia dużych grup szkoleniowych w lokalizacjach rozproszonych przy małym budżecie
 • Dlaczego warto skorzystać z realizacji szkolenia w modelu express? +
  • Dostarczamy szkolenia e-learningowe z dowolnej tematyki, wskazanej przez Klienta z elementami jego identyfikacji wizualnej
  • Pracujemy w oparciu o kompletne materiały merytoryczne Klienta, przekładając treści 1 do 1 i uzupełniając je o angażujące elementy interaktywne
  • Stosowane interaktywności i metodyka e-learningowa gwarantują efektywną naukę osobom o różnych stylach uczenia się
  • Szkolenia tak zrealizowane wykorzystują standard scorm, co pozwala na ich bezawaryjną publikację na każdej platformie LMS
  • Przy realizacji większej liczby szkoleń w modelu express, oferujemy atrakcyjne rabaty

Dla Klientów nie dysponujących własną platformą LMS oferujemy udostepnienie wyprodukowanych szkoleń Express w naszym środowisku w modelu dzierżawionym.

 

ŚRODOWISKO ROZWOJOWE SKILLS@WORK

skills@work to nowoczesne, internetowe środowisko edukacyjne, które realizuje dwie podstawowe funkcje. Z jednej strony wspiera nieformalny rozwój pracowników, z drugiej realizuje doraźne potrzeby rozwojowe organizacji. Portal pozwala na elastyczne zarządzanie treściami merytorycznymi we wszystkich dostępnych na rynku formatach. Równocześnie, w oparciu o mechanizmy administrowania dostępami, pozwala na łatwe i intuicyjne administrowanie użytkownikami i dostępami.

Oprócz bogatej funkcjonalności i intuicyjnych narzędzi zarządzania treścią i dostępami, skills@work daje także możliwość tworzenia i publikowania zasobów biblioteki szkoleniowej. Treści publikowane na skills@work mogą być dostarczane zarówno przez zespół e-learning.pl czy House of Skills, jak i mogą być tworzone i publikowane przez Klienta. System daje możliwość intuicyjnego i szybkiego tworzenia prostych i wieloelementowych ścieżek szkoleniowych o dowolnym układzie, składających się zarówno z zasobów biblioteki s@w, jak i materiałów Klienta.

Dodatkowo – już na poziomie koordynatora – istnieje możliwość dostosowania portalu do dedykowanych potrzeb organizacji, a także zaawansowanego raportowania aktywności użytkowników środowiska na poziomie pojedynczego użytkownika, grupy czy całej firmy.

skills@work to rozwiązanie znacząco zwiększające skuteczność kształcenia. Zostało stworzone z myślą o kanonach skutecznego rozwoju (np.: obsługa zadań wdrożeniowych pozwala na skuteczny transfer wiedzy na praktyczne umiejętności) oraz motywowania pracowników (np.: zastosowanie stymulujących mechanizmów społecznościowych i gryfikacyjnych).

 • Środowisko rozwojowe skills@work to rozwiązanie dla firm, które: -
  • Planują wdrożenie procesowej formuły rozwoju pracowników poprzez długofalowe przekazywanie wiedzy na różnych poziomach i w różnych formatach
  • Chcą kształtować w pracownikach nawyk nieformalnego rozwoju i dać stały dostęp do wiedzy i narzędzi w oparciu o model „wiedzy na żądanie”
  • Oprócz kształcenia nieformalnego szukają narzędzia wspierającego doraźne potrzeby szkoleniowe i procesy biznesowe takie jak onboarding, kodyfikacja wiedzy w organizacji, procesy rekrutacji i selekcji, oceny wyników pracy i kompetencji i inne. System wspiera także procesy zarządzania szkoleniami stacjonarnymi
 • Dlaczego warto skorzystać z środowiska rozwojowego skills@work? +
  • s@w to środowisko wspierające zarówno długofalowy rozwój kompetencji jak i realizujące doraźne potrzeby szkoleniowe organizacji, istnieje możliwość łączenia tych dwóch elementów w efektywne rozwiązanie rozwojowe
  • Funkcjonalność biblioteki treści skills@work pozwala na skorzystanie z zasobów systemu lub budowanie dedykowanych dla organizacji bibliotek treści. Biblioteka treści centralnych funkcjonująca w ramach środowiska skills@work to stale rozbudowywany zbiór e-learningowych szkoleń biznesowych, pigułek szkoleniowych oraz zasobów digitalowych – łącznie to ponad 650 zasobów szkoleniowych opartych na metodologii renomowanej marki House of Skills
  • Elastyczność rozwiązania pozwala na szybkie i bezawaryjnie uruchomienie projektów szkoleniowych zarówno w ramach ustandaryzowanego modelu SaaS, jak i wdrożenia rozwiązania na serwerach Klienta
  • Środowisko pozwala na realizację zarówno dużych korporacyjnych projektów edukacyjnych, jak i zaspokajanie doraźnych potrzeb szkoleniowych w ramach mniejszych cyklów szkoleniowych

 

USŁUGI KONSULTINGOWE W OBSZARZE E-LEARNINGU

Obszar e-learningu to nie tylko technologia, to również cały pakiet usług konsultingowych, których głównym celem jest z jednej strony zaplanowanie wprowadzenia e-learningu jako metody szkoleniowej, z drugiej zagwarantowanie planowanych rezultatów szkoleniowych i uatrakcyjnienie przekazu edukacyjnego.

W ramach tego obszaru oferujemy następujące pakiety usług:

Analiza gotowości organizacji do wdrożenia i efektywnego wykorzystania e-learningu

Efektem działań jest raport rekomendacji gwarantujący sukces wdrożenia

Planowanie i realizacja procesów wdrożenia e-learningu w organizacji (m.in. w oparciu o usługę grywalizacji)

Efektem działań są prawidłowo zaplanowane i przeprowadzone wdrożenia z przewidywalnym rezultatem, adekwatne do sytuacji i potrzeb

Działania interwencyjne

Których efektem jest prawidłowa diagnoza istniejących problemów w obszarze e-learningu i skuteczne ich rozwiązania (np. niska aktywność, źle dobrane formaty, mały przyrost wiedzy etc.)

Usługi wspierające proces kształcenia (monitoring aktywności szkoleniowej, planowanie i realizacja dedykowanych programów marketingu motywacyjnego)

Ich efektem jest wysoka ukańczalność szkoleń, zwiększenie atrakcyjności metody e-learningowej

 • Co zyskasz dzięki usługom wsparcia? -
  • Zaplanujesz i wdrożysz rozwiązanie e-learningowe lub blended learningowe w Twojej organizacji z perspektywą przewidywalnego i realnego do osiągnięcia rezultatu
  • Już na etapie planowania określisz cele i wskaźniki wdrożenia nowoczesnych metod szkoleniowych w Twoim biznesie
  • Dokonasz wyboru optymalnego rozwiązania w zakresie systemów dystrybucji zasobów elektronicznych do potrzeb twojego przedsiębiorstwa
  • Zaplanujesz i wdrożysz realizację lub zakup niezbędnych zasobów merytorycznych w formatach dostosowanych do twojej organizacji
  • Przygotujesz zespół szkoleniowy do wdrożenia i korzystania z nowoczesnych form edukacyjnych
  • Zagwarantujesz sobie sukces wdrożenia i uczynisz z e-learningu istotną przewagę konkurencyjną Twojej firmy
  • Uchronisz zagrożony projekt e-learningowy przed katastrofą i zrealizujesz zamierzone cele szkoleniowe
 • Oferta usług konsultingowych w obszarze e-learningu to rozwiązanie dla firm, które: +
  • Planują wprowadzenie e-learningu jako jednej z metod szkoleniowych w organizacji i zależy im na powodzeniu projektu
  • Szukają przyczyn niepowodzeń dotychczas realizowanych projektów i zależy im na realizacji działań naprawczych w tym obszarze
  • Chcą uatrakcyjnić szkolenia e-learningowe i zapewnić realizowanym projektom wysoką aktywność uczestników
  • Planują realizację projektu e-learningowego o strategicznym znaczeniu dla biznesu i chcą zagwarantować mu sukces
 • Dlaczego warto skorzystać z oferty usług konsultingowych w obszarze e-learningu? +
  • Wydatnie podnoszą skuteczność realizowanych przez Twoją organizacje projektów e-learningowych
  • Wzbudzają zainteresowanie i wzrost popularności szkoleń zdalnych w Twojej organizacji
  • Skutecznie zachęcają pracowników organizacji do nowych form kształcenia, dostarczając im ustandaryzowane treści bez względu na lokalizację i w atrakcyjnej formule
  • Prawidłowo zaplanowane i wprowadzone dają mierzalne efekty i pozwalają na uzyskanie przewidywalnego zwrotu z inwestycji
 
 

REFERENCJE

“Efekt jest interesujący – dostosowano atrakcyjne multimedialne historie, będące metaforą wartości, do różnorodnych stanowisk i zadań naszej Spółki.(...)”

PRZEWOZY REGIONALNE

Pobierz

 

“Wszystkie usługi w ramach projektu zostały zrealizowane w sposób rzetelny, profesjonalny, zgodny z ustalonym terminem(...)”

WARTA

Pobierz

 

“Doskonałe dopasowanie treści do naszych potrzeb osiągnięte zostało poprzez partnerską formę realizacji projektu(...)”

BRE BANK

Pobierz

 

 

KLIENCI

PARTNERZY

Wsparcie merytoryczne w zakresie szkoleń ze strategii, przywództwa, zarządzania talentami, efektywności biznesowej, osobistej i zespołowej oraz zarządzania ludźmi.

Mentoring i doradztwo w obszarze nowoczesnych technologii w uczeniu.

Wsparcie techniczne w obszarze technologicznym przy budowaniu rozwiązań wspierających rozwój.

Dostawca kompleksowych narzędzi do tworzenia profesjonalnego kontentu szkoleniowego.

Dostawca portalu umożliwiającego przekazywanie treści szkoleniowych za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Kontakt

Konsorcjum
doradczo-szkoleniowe SA
e-learning.pl

ul. Równoległa 4a
02-235 Warszawa

tel. +48 22 37 63 011

fax +48 22 37 63 033

office@e-learning.pl

 

 
 

Jesteśmy w trakcie tworzenia Strefy E-WIEDZA.

Odwiedzaj nas regularnie, już wkrótce uruchomimy Strefę, która dostarczy wiele użytecznych informacji z obszaru e-learningu.